စနစ္​

(Sa nit)
அமைப்பு; திட்டம்
( Amaippu, Thittam )
System; plan

စကားလြန္​

( Sagar Lun )
மட்டுமீரியச்சொல்
( Mattumeeriya-sol )
Over speak to someone

ၫႊန္​း

( Hnyun )
குறிப்பிடு
( Kuruppidu )
Indicate; Refer

ညႇပ္​

( Hnyat )
கிள்ளுதல்
( Killudhal )
Pinch;squeeze;compress between two;clamp;interlard;sandwich